Dự án

Dự án Nhà máy Điện gió Chơ Long

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

255 tỷ đồng

Thời gian thi công

đang thực hiện

Địa điểm thi công

Xã Chơ long, Huyện Krông Chro, Gia lai