Dự án

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ

Xem chi tiết >>

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh

Xem chi tiết >>

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải

Xem chi tiết >>

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2

Xem chi tiết >>

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc

Xem chi tiết >>

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nhà máy nước Tây Mổ - Sông Đà

Xem chi tiết >>