Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Lizen hoạt động theo mô hình Holdings với 3 lĩnh vực chính: Hạ tầng giao thông, Hạ tầng dân dụng - công nghiệp và năng lượng tái tạo, Bất động sản. Hiện nay, Lizen có 8 công ty con và 4 công ty liên kết, đại diện cho công ty mẹ quản lý và triển khai đối với dự án trong lĩnh vực của mình.