Giới thiệu

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng Công trình Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật và Công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực.

SỨ MỆNH

Mang lại cho đất nước những công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia có chất lượng bền vững theo thời gian, mang lại giá trị thật cho người sử dụng, góp phần vào sự phát triển cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRÁCH NHIỆM

Để giữ cam kết, tôn trọng cam kết và tạo dựng niềm tin.

NHÂN VĂN

Nền tảng hình thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp và văn hóa dịch vụ khách hàng.

SÁNG TẠO

Động lực để giữ được sự phát triển liên tục, tiến bộ theo thời gian.