Giới thiệu

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Hạ tầng giao thông là ngành nghề cốt lõi trong suốt chặng đường phát triển của Lizen. Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ tạo sức mạnh cạnh tranh, xây dựng thương hiệu Lizen đứng trong Top 5 các nhà thầu thi công đường giao thông hàng đầu tại Việt Nam, và cũng là nhà cung ứng bê tông nhựa thương phẩm có uy tín cho thị trường trong nước.

HẠ TẦNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Lizen là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng dân dụng - công nghiệp, được các Chủ đầu tư tin tưởng giao làm nhà thầu chính thi công các công trình có giá trị lớn và có yêu cầu về mặt tiến độ cũng như kỹ thuật cao.

BẤT ĐỘNG SẢN

Quỹ đất lớn tại các vị trí chiến lược trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Thanh Hóa với nhiều dự án đang được triển khai thực hiện.