Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

 • Năm 2001

  Công  ty  Xây  dựng  số  16  được  thành  lập  trên  cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng LICOGI

 • Năm 2003

  Công ty Xây dựng số 16 được tổ chức UKAS cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001-2000

 • Năm 2006

  - Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển mô hình hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần LICOGI 16

  - LICOGI 16 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - thành tích trong công tác từ 2001-2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 • Năm 2008

  - LICOGI 16 chính thức niêm yết cổ phiếu tại SGDCK TP. HCM với mã chứng khoán LCG

  - Đầu tư thiết bị sản xuất bê tông đầm lăn (RCC) hiện đại nhất Việt Nam phục vụ thi công với tổng kinh phí 230 tỷ đồng

 • Năm 2009

  - Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16