Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận TP. HCM 15/06/2023 Ứng tuyển
20 Thỏa thuận Khánh Hòa (BĐH LIZEN tại Dự án Cao tốc Vân Phong - Nha Trang) 15/06/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 15/06/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 15/06/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 15/06/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 15/06/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 15/06/2023 Ứng tuyển
2 Thỏa thuận Quảng Bình (BĐH LIZEN tại Dự án Cao tốc Vũng Áng - Bùng) 30/04/2023 Hết hạn
2 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/03/2023 Hết hạn
20 Thỏa thuận Dự án tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 31/03/2023 Hết hạn
15 Thỏa thuận Khánh Hòa 31/03/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/03/2023 Hết hạn
15 Thỏa thuận Dự án Sân bay – Long thành và các Dự án khác của Công ty 31/03/2023 Hết hạn
10 Thỏa thuận Dự án Quốc lộ 45 Nghi Sơn Thanh Hóa và các Dự án khác của Công ty 31/03/2023 Hết hạn
10 Thỏa thuận Dự án Sân bay Long Thành Đồng Nai và các dự án khác của Công ty 31/03/2023 Hết hạn