Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận Văn phòng Công ty Cổ phần BOT 38 - Bắc Ninh 30/06/2024 Ứng tuyển
50 Thỏa thuận BĐH các tỉnh phía Bắc 30/06/2024 Ứng tuyển
5 Thỏa thuận Các tỉnh phía Bắc 30/06/2024 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
10 Thỏa thuận tại TP.HCM và các dự án Công ty 30/06/2024 Ứng tuyển
2 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
2 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
3 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Quận 12 - TP.HCM 31/03/2024 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/2024 Hết hạn
2 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/06/2024 Ứng tuyển