Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 28/02/2023 Ứng tuyển
2 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 28/02/2023 Ứng tuyển
20 Thỏa thuận Dự án tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 28/02/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 28/02/2023 Ứng tuyển
15 Thỏa thuận Khánh Hòa 28/02/2023 Ứng tuyển
15 Thỏa thuận Dự án Sân bay – Long thành và các Dự án khác của Công ty 28/02/2023 Ứng tuyển
10 Thỏa thuận Dự án Quốc lộ 45 Nghi Sơn Thanh Hóa và các Dự án khác của Công ty 28/02/2023 Ứng tuyển
10 Thỏa thuận Dự án Sân bay Long Thành Đồng Nai và các dự án khác của Công ty 28/02/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận TP. HCM 28/02/2023 Ứng tuyển
5 Thỏa thuận Chi tiết trong thông báo tuyển dụng 28/02/2023 Ứng tuyển
20 Thỏa thuận Khánh Hòa, Hưng Yên 28/02/2023 Ứng tuyển
4 Thỏa thuận Khánh Hòa, Hưng Yên 28/02/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 28/02/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Cam Ranh Khánh Hòa 31/12/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/12/2022 Hết hạn