Dự án

Điện gió Lạc Hoà 2

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Điện gió Lạc Hoà 2

Thời gian thi công

2021 - 2022

Địa điểm thi công

Sóc Trăng