Dự án

Điện gió Hoà Đông 2

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Điện  gió  Hoà  Đông  2

Thời gian thi công

2021-2022

Địa điểm thi công

Sóc Trăng