Dự án

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

- Thi công phần đường và các hạng mục khác liên quan từ Km349+000-Km351+320 và Km354+080-Km357+564,35.

- Thi công phần đường tuyến nối và các hạng mục liên quan từ Km0+000-Km2+166,80.

- Thi công toàn bộ phần nút giao Vạn Thiện.

- Thi công cầu Hòa Bình, cầu Quần Bội, Kênh N2.

- Thi công hệ thống chờ hạ tầng kỹ thuật phục vụ ITS.

Thời gian thi công

Đang thi công

Địa điểm thi công

Thanh Hoá