LIZEN tham gia đóng góp quỹ khuyến học trường Đại học Thủy Lợi

10/10/2022

Nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, với mục đích góp phần trong việc động viên, khuyến khích tinh thần học tập vượt khó của sinh viên Đại Học Thủy Lợi, hàng năm Công ty Cổ phần Lizen đều có những khoản đóng góp, đồng hành cùng Quỹ khuyến học Trường Đại Học Thủy Lợi.

- Nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, với mục đích góp phần trong việc động viên, khuyến khích tinh thần học tập vượt khó của sinh viên Đại Học Thủy Lợi, hàng năm Công ty Cổ phần Lizen đều có những khoản đóng góp, đồng hành cùng Quỹ khuyến học Trường Đại Học Thủy Lợi.

 - Và ngày 10/10 vừa qua, lãnh đạo Lizen đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến Trường Đại Học Thủy Lợi