Công ty Cổ Phần LIZEN (LCG) bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

04/05/2022

Ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần Lizen (LCG) trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương giữ vị trí Tổng Giám đốc, kế nhiệm ông Tăng Quốc Thuộc đã được HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vị Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lizen

Lizen bổ nhiệm TGD 1

Ông Tăng Quốc Thuộc (góc trái) nhận quyết định bổ nhiệm vị tri Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Lizen

Lizen bổ nhiệm TGD 2

Ông Cao Ngọc Phương (góc trái) nhận quyết định bổ nhiệm vị tri Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lizen

Qua quá trình công tác tại Lizen, kinh nghiệm quản lý và năng lực chuyên môn của ông Cao Ngọc Phương được nhận định là phù hợp với các mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn mới. Ông Cao Ngọc Phương với trình độ Kỹ sư Kỹ thuật công trình hơn 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng đã có sự hiểu biết sâu sắc và phong phú về các hoạt động của Công ty cũng như phát triển dự án, đầu tư xây dựng …. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Tổng Giám đốc (TGĐ) Cao Ngọc Phương sẽ cùng đội ngũ nhân sự, quản lý cấp cao dẫn dắt Công ty từng bước vượt qua thử thách của thị trường trong giai đoạn hiện tại, giữ vững vị thế Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, đảm bảo sự phát triển bền vững và đưa thương hiệu Công ty lên một tầm cao mới.

Lizen bổ nhiệm TGD 3

Ông Tăng Quốc Thuộc – Ông Cao Ngọc Phương tại lễ bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương vào vị trí Tổng Giám đốc đã giúp Lizen hoàn thiện cơ cấu nhân sự đứng đầu, tăng cường thêm sức mạnh cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao tài năng, giàu tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm, để nhanh chóng triển khai thành công các công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược được đề ra trong giai đoạn phát triển mới.