Dự án

Thi công cải tạo đường băng sân bay Nội Bài

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Cải tạo đường băng sân bay Nội Bài

Thời gian thi công

2019

Địa điểm thi công

Hà Nội