Dự án

Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Công suất: 100MWp

Thời gian thi công

2020

Địa điểm thi công

Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa