Dự án

Dự án đường đua F1 Việt Nam

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Trải thảm hơn 3.6km đường đua

Thời gian thi công

2019

Địa điểm thi công

Hà Nội