Dự án

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Vai trò
Đơn vị thi công
Hạng mục thi công

Phân đoạn 06: Thi công xây dựng và thiết kế thi công phần tuyến từ Km455+45.00 - Km 459+827.09; Cầu Xuân Dương 1, Cầu Xuân Dương 2, Cầu Hưng Yên Nam, Cầu Hưng Tây, Cầu vượt QL46, Cầu vượt QL46B; Cầu nút giao QL46B; hệ thống chiếu sáng; Trạm thu phí.

Thời gian thi công

Đang thi công

Địa điểm thi công

Nghệ An