Tiệc tất niên năm 2020

17/11/2021

Năm 2020 LCG đã "Chinh phục thử thách - Vững bước đi lên"

Nhìn lại hoạt động LCG trong năm 2020 trong phim tổng kết.

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai tiệc.

Ban Lãnh đạo nâng ly khai tiệc

Ông Tăng Quốc Thuộc - TGĐ, Ông Phan Ngọc Hiếu - TV HĐQT tăng lại giải 3 cho 2 BĐH dự án giao thông

Ông Tăng Quốc Thuộc - TGĐ, Ông Phan Ngọc Hiếu - TV HĐQT trao tăng lại giải 3 cho 2 BĐH dự án giao thông

Ông Wataru Fujisaki trao tặng lại giải 3 cho BQL Nhà máy Solar Gia Lai

Bà Lê Thị Phương Nam trúng giải Đặc biệt trong chương trình quay số may mắn

Bà Lê Thị Phương Nam - Phó Tổng giám đốc trao tặng lại giải Đặc biệt cho MC chương trình.

 

Nguồn: LICOGI 16