Lợi nhuận 2020 tăng lên 311 tỷ đồng, lấy năng lượng tái tạo là mảng cốt lõi 5 năm tới

22/01/2021

Thời gian tới, với xu hướng tất yếu và tăng trưởng mạnh của năng lượng tái tạo, LCG đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 7-8%/năm, đạt mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.

Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự tăng lên 406 tỷ đồng. CTCP LICOGI 16 (LCG) vừa công bố BCTC hợp nhất 2020 với doanh thu 3.580 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2019. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận Công ty vào mức 311 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Trong đó, những tháng cuối năm LCG ghi nhận dòng tiền từ nguồn thu từ bất động sản và hoạt động xây lắp (NM ĐMT KN Vạn Ninh, NM ĐMT Solar Farm Nhơn Hải, NM ĐMT Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2, Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn...).

Riêng quý 4/2020, Công ty thu về hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu từ năng lượng tái tạo. Bao gồm 2 dự án LCG làm tổng thầu EPC là Nhà máy điện mặt trời (NM ĐMT) KN Vạn Ninh và dự án NM ĐMT Đầm Trà Ổ, với doanh thu lần lượt 1.107 và 110 tỷ đồng.

Năm 2020 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của LCG, nhìn lại dù nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch Công ty đưa ra là khó thực hiện, nhưng kết quả kinh doanh thực tế vẫn vượt kỳ vọng. Cổ tức chi trả cho cổ đông tăng dần qua các năm.

Trong đó, kế hoạch doanh thu dù chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cơ cấu chi phí đúng hướng đã giúp LCG ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc.

Thời gian tới, với xu hướng tất yếu và tăng trưởng mạnh của năng lượng tái tạo, LCG đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 7-8%/năm, đạt mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2025. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự tăng lên 406 tỷ đồng.

Riêng năm 2021, LCG dự sẽ tích cực trong việc thu hồi công nợ tồn đọng, đồng thời tìm kiếm đối tác để cùng liên danh thực hiện các dự án có quy mô lớn. Riêng các khoản đầu tư chưa có hiệu quả thì sẽ rà soát đánh giá và tìm phương án cơ cấu phù hợp.

Công ty kỳ vọng doanh thu năm 2021 sẽ tăng lên mức 3.600 tỷ đồng, LNST đạt 300 tỷ. Cổ tức dự kiến 15%.

Đối với mảng năng lượng tái tạo, năm nay Công ty dự kiến triển khai đầu tư dự án Solar Chư Ngọc giai đoạn 2 (25MW) và dự án điện gió 100MW tại Gia Lai. Nói về lĩnh vực này, theo LCG xu thế phát triển các dự án năng lượng tái tạo là không thể đảo ngược dựa theo nhu cầu sử dụng điện trong các năm tới.

Theo báo cáo của Bộ Công thương tại công văn số 1931/BCT-ĐL ngày 19/3/2020, cơ cấu công suất nguồn điện giai đoạn 2021-2030 theo phương án cơ sở là tổng nhu cầu nguồn điện vào năm 2030 là 90.651MW so với hiện tại là 42.080MW và tổng công suất lắp đặt vào năm 2030 là 145.568MW so với công suất các dự án nguồn điện hiện tại là gần 60.000MW.
Trong đó, Công ty đã định hướng lĩnh vực năng lượng tái tạo là lĩnh vực cốt lõi để LCG tiếp tục phát triển trong cả 2 vai trò đầu tư và tổng thầu EPC. Đối với mảng đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời thì Công ty tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang đề xuất bổ sung quy hoạch đồng thời tiếp tục khảo sát và nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo có tiềm năng và không ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp như điện mặt trời nổi và điện gió trên biển. Đây là chương trình đầu tư dài hạn và LCG sẽ tiếp tục nâng cao năng lực để chủ động triển khai các dự án nói trên trong giai đoạn 2021-2030.

Nguồn:https://cafef.vn/licogi-16-lcg-loi-nhuan-2020-tang-63-len-311-ty-dong-lay-nang-luong-tai-tao-la-mang-cot-loi-5-nam-toi-20210122065022313.chn