LICOGI 16 tham gia đóng góp quỹ khuyến học trường Đại học Thủy Lợi

30/11/2021

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tài trợ trao học bổng cho Quỹ khuyến học của Trường Đại học Thủy Lợi.

Với tổng số tiền 100.000.000 đồng tại 2 cơ sở của Nhà trường, bao gồm Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) và Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi (TP. HCM).

Quỹ khuyến học của Trường Đại học Thủy lợi được thành lập để trao học bổng cho các sinh viên học giỏi, sinh viên nghèo có thành tích học tập cao và hỗ trợ một phần cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động triển khai hợp tác toàn diện giữa LICOGI 16 và Trường Đại học Thủy lợi. Song song với việc tài trợ Quỹ khuyến học, LICOGI 16 muốn tìm hiểu quá trình học tập, từ đó chiêu mộ những sinh viên có thành tích nổi bật về công tác tại Công ty sau khi tốt nghiệp.