LICOGI 16 Chung Tay Vì Người Nghèo

30/11/2021

Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tham dự lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần LICOGI 16 vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm đem lại những chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ thiết thực cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của các địa phương nơi có dự án thi công của Công ty cả về kinh tế và xã hội.

Ngày 15/10/2020 vừa qua, tại Lễ phát động “Quỹ vì người nghèo” năm 2020 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức, LICOGI 16 đã tham gia đóng góp Quỹ.

Đồng chì Lê Văn Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - trao giấy khen

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình đã vận động được số tiền ủng hộ trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất, hàng trăm công trình dân sinh được sửa chữa, hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế để có điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: LICOGI 16