Lãi ròng Licogi 16 lên đỉnh năm 2021

17/12/2020

Mirae Asset Securities (Vietnam) Co., Ltd (Vietnam) has just released a forecast report on business results in 2020 and 2021 of Licogi 16 Joint Stock Company (HOSE - Code: LCG).

Theo phân tích từ Mirae Asset, trong năm 2020, doanh thu và lãi ròng Licogi 16 dự báo ở mức 3.075 tỷ và 264 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,3% và 36% so với cùng kỳ.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ - Bình Định

Giả định cho dự báo trên là biên lợi nhuận gộp sẽ ở mức 15,3% giảm nhẹ so với mức 18,1% và doanh thu mảng xây dựng đạt 2.913 tỷ đồng, tăng 45% cùng kỳ nhờ đóng góp các dự án đầu tư công và một số dự án riêng lẻ như Cao đẳng giao thông vận tải, điện mặt trời Mỹ Sơn 2, điện mặt trời KN Vạn Ninh,...

Mirae Asset kỳ vọng năm 2020 sẽ là năm thứ 6 liên tiếp, Licogi 16 có sự tăng trưởng lãi ròng, và lãi ròng năm 2020 dự báo sẽ xác lập mức cao mới kể từ khi chào sàn vào năm 2008.

Năm 2021, doanh thu và lãi ròng ước tính ở mức 3.598 tỷ đồng và 329 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 24,7% so với con số dự kiến của năm 2020.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021 của Licogi 16 là nhờ biên lợi nhuận gộp được dự báo ở mức 16,2%, gia tăng so với mức 15,3% năm 2020 và doanh thu mảng xây dựng đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 6,2% nhờ đóng góp các dự án đầu tư công và một số dự án xây dựng riêng lẻ.

Licogi 16 hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng cơ sở hạ tầng và hạ tầng năng lượng, kinh doanh bất động sản.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt là 2.273 tỷ đồng và 183 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 28% và 18%.

Kết quả kinh doanh các năm của Licogi 16.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Licogi 16 đạt 5.874 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng so với ghi nhận đầu năm. Các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm đến 62% cơ cấu, phần lớn khoản phải thu đến từ công ty Điện Mặt trời Vạn Ninh.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối tháng 9 đạt 1.741 tỷ đồng, tăng thêm 10% so với đầu năm nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 71%. Tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 1.179 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nguồn vốn.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lai-rong-licogi-16-len-dinh-nam-2021-84277.html