Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh 100MWp

17/11/2021

Sáng ngày 26/12/2020 tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Mặt Trời KN Vạn Ninh đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh.

Với công suất 100MWp trên diện tích 120ha tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.400 tỷ đồng.

LCG tham gia dự án với vai trò tổng thầu EPC thực hiện thi công các hạn mục: mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt nhà máy sau 6 tháng khẩn trương thi công. Nhà máy chính thức đóng điện vào ngày 11/12/2020. Khi vận hành nhà máy đạt tỷ suất 82,87% và tỷ số công suất 1.622KWh/năm. Dự kiến KN Vạn Ninh sẽ đóng góp sản lượng vào lưới điện quốc gia khoảng 162.000MW/năm, góp phần giảm khi thải CO2 mỗi năm 154.000 tấn. Nhà máy đưa vào vận hành góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương và khu vực.

Nguồn: LICOGI 16