Đào tạo nội bộ trực tuyến: " Chuyên đề Ý thức, Trách nhiệm và Đạo đức người quản lý:

17/11/2021

Tại LICOGI 16, hoạt động tương tác giữa Ban lãnh đạo và các cấp quản lý, nhân viên diễn ra thường xuyên để các cấp triển khai có thể thực hiện đúng những tư tưởng, định hướng mà Ban lãnh đạo đưa ra

Tại LICOGI 16, hoạt động tương tác giữa Ban lãnh đạo và các cấp quản lý, nhân viên diễn ra thường xuyên để các cấp triển khai có thể thực hiện đúng những tư tưởng, định hướng mà Ban lãnh đạo đưa ra. Đây cũng là cơ hội để Ban lãnh đạo hiểu rõ những khó khăn trong quá trình triển khai công việc của các đơn vị thành viên, từ đó có những chính sách phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Trong tháng 6 vừa qua, LICOGI 16 đã tổ chức buổi trao đổi trực tuyến giữa Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp trung. Tại đây, các quản lý cấp trung đã trao đổi và chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, để tăng cường hiệu quả trong quản lý và điều hành.

Văn hóa doanh nghiệp trong công tác quản lý cũng là chủ đề được đưa ra thảo luận. Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao tinh thần làm việc trong thời gian qua của toàn bộ nhân sự và khẳng định luôn đặt những tiêu chí về ý thức và đạo đức của nhân sự song song với năng lực chuyên môn để đề bạt và bổ nhiệm. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cũng sẽ cách chức, miễn nhiệm đối với những thành viên đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, không sửa chữa những sai phạm trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, Công ty luôn khuyến khích, ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ nhân viên tham gia các khoá đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực chuyên môn.

Các chủ đề được thảo luận thể hiện những giá trị cốt lõi mà Công ty đang hướng đến:

- Trách nhiệm: Trách nhiệm để giữ cam kết, tôn trọng cam kết và tạo dựng niềm tin.

- Nhân văn: Đây là giá trị nền tảng để xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với mọi khách hàng, đối tác, cổ đông.

- Sáng tạo: Sáng tạo là động lực để LICOGI 16 giữ được sự phát triển liên tục, ngày hôm nay tốt hơn hôm qua.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra khó lường, các hoạt động trao đổi trực tuyến được ưu tiên áp dụng để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch nhưng vẫn duy trì được hiệu quả công việc.

Nguồn: Licogi 16