Ban lãnh đạo LCG trực tiếp trao số tiền Quyên góp ủng hộ cho gia đình CBCNV bị thiệt hại do bão lũ

30/11/2021

Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 08/1/2021, Ban lãnh đạo đến các Ban điều hành trong hệ thống LCG có CBCNV bị thiệt hại do bão lũ để trao trực tiếp số tiền Quyên góp ủng hộ từ CBCNV công ty.

Tổng số tiền ủng hộ là 271.000.000 đồng, số tiền này đã được trao cho 24 gia đình CBCNV. Công ty cũng đã ủng hộ đến đồng bào bị bão lũ ở tỉnh Quảng Trị với số tiền 100.000.000 đồng.

Xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể Anh/Chị CBCNV trong đại gia đình LCG, và các Anh/Chị đã chuyển công tác nhưng vẫn dõi theo các hoạt động của LCG đã chung tay quyên góp ủng hộ. Hy vọng tinh thần tương thân tương ái sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa trong toàn hệ thống LCG.