Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận Gia Lai 30/09/2023 Hết hạn
2 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 31/03/2024 Hết hạn
5 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 31/03/2024 Hết hạn
6 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 31/03/2024 Hết hạn
1 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 31/03/2024 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 31/03/2024 Hết hạn
20 Thỏa thuận Khánh Hòa, Hưng Yên, Đồng Nai 31/03/2024 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 15/07/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 15/07/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 15/07/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 15/07/2023 Hết hạn
2 Thỏa thuận Quảng Bình (BĐH LIZEN tại Dự án Cao tốc Vũng Áng - Bùng) 30/04/2023 Hết hạn
20 Thỏa thuận Dự án tại Hưng Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai 31/03/2024 Hết hạn
15 Thỏa thuận Khánh Hòa, Hưng Yên, Đồng Nai 31/03/2024 Hết hạn