Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/10/2021 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/10/2021 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/10/2021 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hà Nội 01/07/2021 Hết hạn