Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 30/09/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 21/08/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 20/08/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 18/08/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 18/08/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận Cam Ranh Khánh Hòa 05/08/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 16/07/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 15/07/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/07/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 09/07/2022 Hết hạn
10 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 31/07/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 14/04/2022 Hết hạn
6 Thỏa thuận Khánh Hoà 31/03/2022 Hết hạn
1 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 30/03/2022 Hết hạn
2 Thỏa thuận TP. Hồ Chí Minh 11/03/2022 Hết hạn