Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Số lượng Mức lương Khu vực Hạn nộp hồ sơ Tình trạng
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 15/10/2023 Ứng tuyển
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
3 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Quận 12 - TP.HCM 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
2 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Gia Lai 30/09/2023 Hết hạn
2 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 30/09/2023 Hết hạn
5 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 30/09/2023 Hết hạn
6 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận BĐH Dự án Biên Hòa 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
1 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 30/09/2023 Hết hạn
2 Thỏa thuận Văn phòng Hồ Chí Minh 31/08/2023 Hết hạn