Tuyển dụng

Nộp hồ sơ trực tuyến

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận tuyển dụng:

Email: tuyendung@lizen.vn

SĐT: (84.28) 38 411 275 (ext 51) hoặc (ext 52)

Nộp hồ sơ trực tuyến